Info/Nyheter fra AfghanerutvalgetNYTT Kontonummer er nå: 1503.27.52931

Afghanerutvalget hører inn under Norsk Myndeklubb som raseutvalg for Afghansk Mynde. For å bli medlem av Norsk Myndeklubb - gå inn på www.myndeklubben.no for mer informasjon.

Henvendelser til siden gjøres via webmaster.
Informasjon om valper/nye oppdrettere er gratis, og kun for medlemmer i Norsk Myndeklubb. 

Annonser er åpen for alle, og inkluderer bilde og kort tekst inntil 100 ord. Annonsen koster 100 NOK. Skal forhåndsbetales. Bestillinger gjøres via webmaster. 

Fra 01.06.2011 vil innsendte og publiserte bilder ikke fjernes i fremtiden. Eier av bildene gir disposisjonsrett til mottaker, Norsk Myndeklubb v /Arbeidsutvalget for Afghansk mynde.

 


2016


April

Ny sammensetning av utvalget etter greneralforsamlingen 2. april 2016.

 


2015


November

Fra og med 2016 vil ikke utvalget presentere foreløpig liste for Årets afghaner. Kun den endelige listen etter årets slutt vil bli publisert. De siste årene har det vært forsøkt med ulike former for oppdatering av foreløpig lister, både oppdatere hver mnd, hvert kvartal og hvert halvår. Det har sjeldent kommet noe positive tilbakemeldinger og vi forsøker derfor fra 2016 å la være ha noen midlertidig liste.

August

Resultater fra EDS2015 skal ikke tas med i utvalgets beregning av Årets Afghaner 2015. Plasseringssystemet denne dagen er ikke forenelig med NMKs utregningsregler som må følges slik at det blir likt for alle plasserte gjennom året.

Juli

I over 10 år har "Afghan Hounds of Norway" vært brukt av Arbeidsutvalget for Afghansk Mynde på diverse logoprodukter (klær + diverse andre produkter) og på hjemmesiden. Ifølge gjeldende Norske lover er dette varemerket knyttet til Norsk Myndeklubb. For ordens skyld har Arbeidsutvalget for Aghansk mynde i Norsk Myndeklubb sendt søknad til Patentstyret for beskyttelse av logoen. Vi ber om at andre aktører ikke benytter "Afghan Hounds of Norway" uten å ha klarert bruken med Arbeidsutvalget for afghansk mynde i Norsk Myndeklubb.

Juni

Utvalget arrangerer handlerkurs med bret Hamilton og Camilla Tell i august, en måned før Spesialen og EDS. For mer informasjon ser her.

Mai

Delta i helseundersøkelsen til Norskk myndeklubb, det er viktig at flest mulig deltar slik at man får en undersøkelse som er representativ for rasen. For å øke motivasjonen så vil det bli arrangert loddtrekning blant de med afghansk mynde; en heldig vinner vil motta en premie: en figur av June Leitch.

-

Hjemmesiden er under oppdatering, det vil derfor kunne ta noe lenger tid før eventuelle oppdateringer kommer på resultat- og championsiden. Vi ber om forståelse for dette.

 

April

Forlenget frist for påmelding til NMK og NGK sin utstilling i pinsen, mer informasjon finnes HER

 

Nye priser på diverse afghanereffekter i WebShop!

 

Mars

Ny sammensetning av arbeidsutvalget etter generalforsamlingen 23. mars.

 

Januar

Etter ønske fra medlemmer og utvalget er det nye regler for publisering av utstillingsresultater. Noe er videreført fra 2014. Kort oppsummert: Innsendte resultater fra inn- og utlandet skal inneholde fullstendig resultatlise. Når det gjelder bilder, vil det kun bli publisert bilder fra utstillingen. BIR-hund må være med. Det vil si, foreligger det kun bilde av BIM e.l. vil resultater bli publisert uten bilder. Mer informasjon ligger under Utstillingsresultatsiden.

 


2014


 

Informasjon fra utvalget November 2014 finner du -HER-

 


 

Sjekk ut afghanereffekter til salgs i WebShop.

For bestilling kontakt: nina.tjostheim@afghanhoundsofnorway.com

 


2010


 

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET  HER - 

INVITASJON TIL MEDLEMSMØTE 

Afghanerutvalget ønsker å inviterer til medlems møte på 

NY DATO OG STED!

NKK sine lokaler 19.09.2010 - kl 15.00

Agenda:

1. Personhets mot afghanerutvalget og andre personer.

2. Beskyldninger om boikott av Høstutstillingen.

3. Planer om felles treff i løpet av høsten - info om stedet til Kari Mette.

4.Eventuelt.

Vi håper at alle som har sagt de vil komme hvis varslingsfristen ble lengre kan sette av denne nye datoen.

Vel møtt!

AfghanerUtvalget

 

Ang saker under eventuelt - send en mail til nordic-ruby@hotmail.com innen 15.09 med det du/dere ønsker å ta opp.

Møtet har blitt flyttet en dag og til NKK sine lokaler pga at det lokalet vi egentlig skulle ha ikke var ledige allikvel.

Vi håper at dette ikke byr på problemer for dere. 

  


2009


Kalender 2010

 Vi har fremdeles fått inn særdeles få bilder til kalender og vi er avhengig at dere sender inn flere bilder for at vi skal kunne lage en allsidig kalender. Send inn bilder snarest slik at vi kan starte arbeidet med å sette sammen kalenderen.

Vi må nå begynne å jobbe med kalender til 2010 og vi ønsker i den forbindelsen at dere sender inn bilder til oss fra alle forskjellige sammenhenger. Send inn til webmaster@afghanhoundsofnorway.com

Bilder må være i bra oppløsning slik at de egner seg til trykk, utvalget stiller seg fritt til å bruke bildene som blir sendt inn.

UTVIDET FRIST: 01.juli 2009

Da det ikke kom inn nok bilder i år har vi valgt å ikke lage kalender i år.  


 WEB-Shop SALG!!

Vi har nå stort salg i Web-shopen med opptil 75% avslag. Vær rask og bestill, små beholdninger igjen.

Lageret skal tømmes slik at vi kan få inn sommer NYHETER! Følg med.


Oppdateringer

 Ny afghaner side er nå endelig på plass og vi jobber for fullt med oppdateringer av siden og videreutvikling av denne. Kom gjerne med innspill underveis. Følg med på siden i tiden fremover det kommer til å skje mye mer på siden nå enn noen gang.

Men for at vi skal få oppdatert det vi mangler av f.eks. Nye Championer i 2008, Resultater, Valpesider osv, er vi avhengie av hjelp fra dere.

Send inn resultater og Championat informasjon, valpeinfo osv. til webmaster@afghanhoundsofnorway.com snarest.

Bilder som skal ha copyright eller navn på fotograf vennligst skriv dette inn på bildene.


Afghanerspesialen 2009

Sted: Linderud Gård

Resultat av Dommervalget 2009:

Etter innkomne forslag fra dere, er det nå vært vurderinger og valg blant de innkomne forslag innad i utvalget og vi har kommet frem til dommeren for spesialen 2009:

Wendell Moore, Kennel Cloudside fra England

Mer info kommer under Afghanerspesialen 2009


Dommerforslag er nå kommet inn og utvalget vil nå sette igang prosessen med utvelgelse av dommer, ut fra de innsendte forslag. Det vil i år ikke bli avstemming som før, delvis pga vi er så sent ute etter mye problemer med nettsiden vår samt at vi har fått inn flere henvendelser fra medlemmer som ønsker å endre praksisen med dommeravstemming slik det har vært siste 2-3 år. Mer info vil komme. 


 Hale- taping/rulling

Afghaner utvalget fikk inn en forespørsel/klage på offentlig halerulling av afghanervalp på NKK's utstillingsplass på Orre, med spørsmål hvorvidt dette var brudd på NKK's Utstillingsreglement §3.7 første strekpunkt. Dette lyder slik

  

3.7 Doping/faking er forbudt

Med doping forstås her medisin eller annet middel som gjennom sin virkning stimulerer, beroliger, stiller smerte, påvirker atferd, temperament eller på annen måte kan antas å virke inn på hundens prestasjon eller kvalitet. Det er ikke tillatt å fremføre hund til bedømmelse hvor: - inngrep er foretatt i den hensikt åforbedre hundens eksteriør.

 

Afghanerutvalget har behandlet saken og tatt saken opp med NKK's Veterinær fagsjef Astrid Indrebø. Og følgende svar er kommet fra henne:

"NKK anser ikke at denne plastringen av haletuppen slik det er beskrevet i mailen, omfattes av § 3.7, første strekpunkt, i NKKs utstillingsregler. Det er imidlertid en klar forutsetning at plastringen/behandlingen utføres på en måte som overhode ikke påfører valpen smerte eller skade."

Afghanerutvalget vil likevel gå ut og fraråde hale rulling uten spesiell kompetanse og at en vet hva som kan være farene ved å skade valpen.

Vi i Afghanerutvalget mener at framgangsmåten til anklager ikke var av passende art og synes det er på sin plass med en uforbeholden unnskyldning. Denne saken har vært en unødig belastning for vedkommende som ble anklaget for juks og vi forventer at initiativtaker til uroen i miljøet gjør opp for seg. Det er ikke slik oppførsel vi ønsker i myndemiljøet og det bør vi alle bidra så godt vi kan for å unngå.

Vi ønsker gjerne en diskusjon på ulike saker det måtte være uenighet om, men da med fokus på sak og ikke person. Vårt fellesskap bør være en samlet gruppe mennesker som jobber mot ett felles mål, nemlig det beste for rasen vår og det sosiale rundt. Har vi ikke et godt miljø så kan vi heller ikke jobbe sammen til det beste for rasen. Vi mener derfor en unnskyldning er en god start for å reparere skaden denne saken har påført anklagede og miljøet generelt.

Saken er ellers sendt inn til videre behandling av Norsk myndeklubb.

AU anser nå saken som avsluttet og besvart.

 

 


2008


Dommer avstemming Afghanerspesialen 2008

Afghaner Utvalget holder nå på å bearbeide de innkomne forslag og vi takker for alle forslag som er kommet inn. De innkomne forslagene vil bli lagt ut ganske snart for avstemming følg med...

 


2007


Nytt utvalg - 31.03.07

I dag er det generalforsamling i Norsk Myndeklubb, og alle utvalgsmedlemmene som har sittet i utvalget sier takk for seg, og nye koster skal overta.

Utvalgsmedlemmene har vært "oldtimere" som har sittet i utvalget 10-13 år, og nye som kun har vært med 1 år. Det har vært en sammensatt gruppe, og sammen har vi replica rolex arrangert treff, utstillinger, laget kalendere, logoprodukter og fått opp vår nye webside. Vi håper dere medlemmene har satt pris på det vi har gjort og håper at dere fortsatt vil støtte opp om utvalget fremover. Vi skal arrangere utstilling den 2. juni, og her håper vi at dere alle vil være med og lage en stor afghanerfest. Det gamle utvalget vil fortsatt hjelpe til med utstillingen samt sørge for en myk overgang med web-sidene.

Vi takker for oss og ønsker det nye utvalget lykke til!

BentOve, Elin, Christin, Annelise og Tove