N Ch Elsto The Winner Takes It All


Annies første meritter i USA

Nuch Elsto The Winner Takes It All

Afghan Hound Club of America National Specialty
- 2 i Åpen Klasse med 36 tisper i klassen
Potomac Afghan Hound Club
- Først i Åpen Klasse og Reserve Winners Bitch
med 49 deltagende tisper 
Lehigh Valley Afghan Hound Club
- 4 i Åpen Klasse med 22 tisper i klassen

Stor takk til handleren Åge Gjetnes

Eier og oppdretter: Elsa Storesund-www.elsto.com
Medeier: Kristine Schroder, Khariz Hounds