Am N Ch Elsto Jambalaya Khariz Repriz JC


Ny Amerikansk Champion

Sissi
Am N Ch Elsto Jambalaya Khariz Repriz JC


Eier: Kristine Schroder - Khariz Hounds
 
Medeier/oppdretter: Elsa Storesund